×
بنیاد هنرمندان مهرآفرین - قوانین و مقررات

قوانین و مقررات بنیاد هنرمندان مهر آفرین

قوانین

  • عدم حضور شما در فراخوان به منزله انصراف شما می باشد.
  • بعد از ثبت نام به دلیل مصروف شدن هزینه ثبت نام  در مراحل گزینش و استعداد یابی، مبلغ واریزی  به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.
  • هر نفر با کد پیگیری ثبت نام فقط یکبار آن هم در تاریخ اعلامی مجاز به شرکت در گزینش می باشد.
  • بنیاد هنرمندان تمامی ثبت نام کنندگان را در تاریخ فراخوان بیمه مسئولیت می نماید.